Búa phá đá OKTEC (8 Sản phẩm)

Búa phá đá thủy lực OKB3600

Chi tiết
Liên hệ Liên hệ

Búa phá đá OKTEC Hàn quốc Búa OKB 2000

Chi tiết
Liên hệ Liên hệ

Búa phá đá OKTEC Hàn quốc Búa OKB 1500

Chi tiết
Liên hệ Liên hệ

OKB3000 Búa đập thủy lực Hàn Quốc

Chi tiết
260,000,000 Liên hệ

Búa phá đá OKTEC OKB300 búa đập thủy lực

Chi tiết
Liên hệ Liên hệ

Búa phá đá OKTEC OKB150 búa đập đá thủy lực

Chi tiết
Liên hệ Liên hệ